Đơn vị thành viên

Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên môi trường

0

Tên thành viên : Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên môi trường
Tên viết tắt: ĐTĐ
Tên giao dịch: Cadastre & Natural resources Environment Joint stock company
Địa chỉ : Số 143, ngõ 85, phố Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 04.35572490 - 04.35572491
Fax: 04.35572492
Email:
Website: www.datdaivietnam.vn - www.datdaivietnam.com.vn

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ