Đơn vị thành viên

Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 2

0

Tên thành viên : Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 2
Tên viết tắt: ENRE 2
Tên giao dịch: Enterprise of Natural Resources and Environment 2
Địa chỉ : 108 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 04.35580992; 04.37751552
Fax: 04.3558.0992
Email: xntnmt2@gmail.com
Website:

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ