Đơn vị thành viên

Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 6

0

Tên thành viên : Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 6
Tên viết tắt: ENRE 6
Tên giao dịch: Enterprise of Natural Resources and Environment 6
Địa chỉ : Số 25 đường Voi Phục-Tổ 3- phường Trung Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại: 0303.864307; 01697063969
Fax: 0303.864307
Email: xntnmt6@gmail.com
Website: www.tainguyen6.com.vn

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ