Giới thiệu

Giới thiệu chung

Đo đạc và bản đồ•    Khảo sát, thiết kế, lập luận chứng kinh tế - kỹ thuật; tư vấn giám sát các hoạt động về đo đạc bản đồ
•    Xây dựng lưới khống chế tọa độ, độ cao nhà nước, lưới trọng lực, lưới địa chính các cấp hạng
•    Đo vẽ bản đồ địa chính các tỷ lệ và lập hồ sơ địa chính
•    Đo đạc công trình phục vụ cho thiết kế, quy hoạch, xây dựng và quản lý các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm, công trình thủy
•    Đo vẽ, thành lập và hiệu chỉnh bản đồ địa hình
•    Đo vẽ bản đồ địa hình đáy sông, hồ, biển, đảo
•    Thành lập bản đồ và hồ sơ địa giới hành chính, bản đồ hành chính các cấp, các loại bản đồ chuyên ngành, chuyên đề
•    Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin tài nguyên môi trường, hệ thống thông tin đất đai, thông tin địa lý và các hệ thống thông tin chuyên ngành
•    Bay chụp và xử lý ảnh hàng không, viễn thám

 Các sản phẩm đã và đang thực hiện

•    Đo vẽ, lập bản đồ địa hình, bản đồ ảnh địa chính cơ sở tỷ lệ 1/10000, 1/25000 và bản đồ địa hình phủ trùm cả nước tỷ lệ 1/50000
•    Đo vẽ lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn 1/2000-1/5000 vùng đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long và các thành phố lớn
•    Đo lưới tọa độ và thành lập bản đồ địa hình, bản đồ địa chính tỷ lệ 1/200 – 1/5000 thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Nai, Quảng Ninh, Kiên Giang, Cao Bằng .v.v.
•     1/25000Đo vẽ lập bản đồ địa hình biên giới Việt – Trung, Việt – Lào tỷ lệ 1/50000, Việt – Campuchia 1/10000
•    Xây dựng lưới độ cao khí tượng thủy văn toàn quốc.
•    Thành lập bản đồ địa chính đất rừng 1/10000 của 30 tỉnh.
•    Xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ, quản lý bản đồ và hồ sơ địa giới hành chính.
•    Xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) tỉnh Thừa Thiên – Huế, các thành phố Hà Nội, Đồng Hới …
•    Xây dựng cơ sở dữ liệu 1/10000 cả nước, 1/2000 và 1/5000 các khu đô thị.

Môi trường

 

Đo đạc thông số môi trường

•    Đo đạc các thông số môi trường
•    Thực hiện các dịch vụ về dự báo ô nhiễm môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường
•    Lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ môi trường
•    Khảo sát, thiết kế, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ xử lý nước sạch, nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, vệ sinh môi trường
•    Tư vấn, thẩm định, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực môi trường.
•    Triển khai các giải pháp phòng, chống, khắc phục suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường và sự cố môi trường.
Các dự án đã và đang triển khai
•    Xây dựng báo cáo đánh giá tác động Môi trường, cam kết bảo vệ Môi trường cho 23 dự án thuộc khu vực miền Bắc
•    Xử lý ô nhiễm môi trường bãi rác thải sinh hoạt cho 5 bãi rác tuyến huyện tỉnh Quảng Bình; 2 bãi rác tuyến huyện tỉnh Hà Giang; 2 bãi rác tuyến huyện tỉnh Lào Cai
•    Xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho 5 bệnh viện của tỉnh Quảng Bình
•    Giám sát Môi trường cho 3 mỏ của Công ty  khoáng sản Chiến Công
•    Xây dựng cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý nước thải, chất thải bệnh viện phụ sản tỉnh Phú Thọ
•    Lập dự án đầu tư “Xây dựng hệ thống xử lý nước thải và chất thải rắn bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Phú Thọ”
•    Tư vấn đầu tư thiết bị cho Trung tâm quan trắc môi trường các tỉnh Phú Thọ, Hà Giang, An Giang, Đắk Lắk …

Địa chất khoáng sản


 
•    Điều tra, đánh giá, tìm kiếm, thăm dò địa chất, khoáng sản
•    Khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản
•    Sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu khoáng sản, thiết bị, vật tư phục vụ cho công tác quản lý và khai thác, chế biến tài nguyên khoáng sản

Đất đai•    Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
•    Điều tra thổ nhưỡng, đánh giá thích nghi và phân hạng đất đai.
•    Tư vấn định giá đất và tài sản trên đất.
•    Tư vấn pháp lý về quyền sử dụng đất và tài sản trên đất.
•    Phát triển cơ sở hạ tầng, đầu tư và kinh doanh bất động sản.
•    Khai thác và chuyển nhượng quỹ đất.
•    Thực hiện các dịch vụ về kỹ thuật nông, lâm nghiệp
•    Tư vấn, thiết kế, giám sát và xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng
•    Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà, khu đô thị, khu công nghiệp
•    Kinh doanh vật liệu xây dựng

Biển và Hải đảo•     Điều tra cơ bản Tài nguyên – Môi trường biển
•     Quy hoạch tổng thể phân vùng biển

Tài nguyên nước•    Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng tài nguyên nước
•    Điều tra, đánh giá, tìm kiếm, thăm dò và khai thác nước ngầm
Các dự án đã và đang thực hiện
•    Quan trắc lưu vực sông Nhuệ và xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa lý môi trường lưu vực sông Nhuệ

Khí tượng thủy văn•    Quan trắc theo dõi môi trường, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu