Lĩnh vực hoạt động

Đo đạc và bản đồ
Báo cáo Khoa học, Công nghệ toàn quốc nghành Đo đạc Bản đồ 2018
0 Hội nghị Khoa học, Công nghệ toàn quốc Ngành Đo đạc và Bản đồ năm 2018 sẽ được tổ chức ngày vào 05/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam; tại địa chỉ số 57 đường Phạm Hùng, Hà Nội. Tham gia hội nghị lần này, Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã chuẩn bị gian trưng bày giới thiệu thiết bị, công nghệ và sản phẩm của Tổng công ty trong triển lãm tại hội nghị.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới trong Đo đạc Bản đồ
Chuyên trang Đo đạc Bản đồ
Kỹ thuật công nghệ
Phần mềm quản lý dự án
0 Hướng tới một doanh nghiệp tự vận hành có tính hệ thống cần một phần mềm thông minh, trong khi những phương pháp quản lý truyền thống bằng miệng, họp hành, email hay những tiện ích OTT như: Viber,Zalo,… đang làm giảm năng suất làm việc vì sự lãng phí thời gian không đáng có. Chủ động cập nhật tiến độ mọi lúc mọi nơi, hỗ trợ nhà quản lý đưa ra những chiến lược phù hợp thông qua những dự báo ngắn hạn.
Sở Tài nguyên và Môi trường 63 Tỉnh Thành phố