Lĩnh vực hoạt động

Phần mềm quản lý dự án




 
Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam
triển khai ứng dụng phần mềm quản lý dự án

 
Hướng tới một doanh nghiệp tự vận hành có tính hệ thống cần một phần mềm thông minh, trong khi những phương pháp quản lý truyền thống bằng miệng, họp hành, email hay những tiện ích OTT như: Viber,Zalo,… đang làm giảm năng suất làm việc vì sự lãng phí thời gian không đáng có. Chủ động cập nhật tiến độ mọi lúc mọi nơi, hỗ trợ nhà quản lý đưa ra những chiến lược phù hợp thông qua những dự báo ngắn hạn.

Nắm bắt xu thế, Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã triển khai xây dựng  phần mềm quản lý dự án và hệ thống Email thông minh CEO.

Phần mềm quản lý dự án được  tích hợp nhiều tính năng về quản lý văn bản, quản trị công việc, quản lý tài liệu, quản lý công tác.. tiện ích cảnh báo đến APP di động việc gần hết hạn (deadline) trước 1 ngày giúp khắc phục tình trạng quên và trễ việc, tiện ích sắp xếp các việc còn hạn, gần hạn,trễ hạn bằng màu sắc và thể hiện bản Dasboard rất trực quan.

Một hệ thống quản lý thông tin tập trung

Chủ động cập nhật tiến độ mọi lúc mọi nơi, hỗ trợ nhà quản lý đưa ra những chiến lược phù hợp thông qua những dự báo ngắn hạn

Quản lý văn bản
 
Trong cơ quan nhà nước, với khối lượng văn bản khổng lồ thì vấn đề lưu trữ và tìm kiếm luôn là một bài toán phức tạp đối với các văn thư. ACEO xây dựng các nghiệp vụ văn thư lưu trữ chính xác, cung cấp giải pháp tối ưu cho công tác quản lý văn bản.

Quản trị công việc
 
Tại mỗi cơ quan, luôn có khối lượng công việc nhiều làm cho công tác phân công, theo dõi tiến độ và quản lý báo cáo công việc là một vấn đề gặp nhiều khó khăn. ACEO cung cấp quy trình quản lý công việc, cập nhật thông tin một cách nhanh chóng, thuận tiện và đảm bảo tính toàn vẹn.

Quản lý tài liệu
 
ACEO quản lý toàn bộ hồ sơ của cơ quan, cá nhân một cách khoa học. Cung cấp một cấu trúc thư viện tủ hồ sơ điện tử giúp cho công tác quản lý, phân loại, tìm kiếm một cách chính xác và tiện lợi.

Quản lý lịch công tác
 
ACEO hỗ trợ công tác Quản lý lịch công tác lãnh đạo một cách tiện lợi, linh hoạt và chính xác. Đặc biệt ACEO cung cấp tính năng gửi email thông báo cho những người liên quan, giúp cho việc cập nhật lịch một cách nhanh chóng và chi tiết.